Reklamná agentúra Green CAT s.r.o. zodpovedá za spracovanie osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Judita Nechvátalová je zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov a môžete ju kontaktovať na adrese info@growingpaper.sk

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože využívate naše služby alebo preto, že nám tieto informácie sami poskytujete. Nižšie nájdete prehľad osobných údajov, ktoré spracovávame:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely:

Aby sme vám mohli v prípade potreby zavolať alebo poslať e-mail na účely poskytovania našich služieb.
Aby sme vás mohli informovať o zmenách našich služieb a produktov.
Dodať vám tovar a služby.
Vystavili vám faktúru.

 

Automatizované rozhodovanie

Nerobíme rozhodnutia na základe automatizovaného spracovania vo veciach, ktoré môžu mať (významné) dôsledky pre ľudí. Ide o rozhodnutia, ktoré robia počítačové programy alebo systémy bez účasti konkrétnej osoby (napríklad zamestnanca spoločnosti).

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa vaše údaje zhromažďujú.

 

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Nikdy nepredávame informácie o vás tretím stranám a poskytneme ich len vtedy, ak je to potrebné na plnenie našej dohody s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. Uzavrieme zmluvu o spracovaní a/alebo spracovaní so spoločnosťami, ktoré spracovávajú vaše údaje v našom mene, aby sme zabezpečili rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov. Reklamná agentúra Green CAT s.r.o. zostáva zodpovedná za toto spracovanie osobných údajov.

 

Cookies alebo podobné techniky, ktoré používame

Používame funkčné, analytické a sledovacie súbory cookies. Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa uloží do prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve tejto webovej stránky. Growingpaper používa súbory cookies s čisto technickou funkčnosťou. Zabezpečí, aby web fungoval správne a aby si napríklad zapamätal vaše preferované nastavenie. Tieto súbory cookies sa používajú aj na zabezpečenie správneho fungovania stránky a jej optimalizácie. Okrem toho umiestňujeme súbory cookies, ktoré sledujú vaše správanie pri prehliadaní, aby sme mohli ponúkať prispôsobený obsah a reklamy. Už pri prvej návšteve našej webovej stránky sme vás o týchto súboroch informovali a požiadali vás o súhlas s ich umiestnením. Súbory cookies môžete odmietnuť tak, že nastavíte svoj internetový prehliadač tak, aby už neukladal súbory cookies. Okrem toho môžete pomocou nastavenia prehliadača vymazať všetky predtým uložené informácie. Vysvetlenie nájdete na: https://veiliginternetten.nl/themes/situation/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Súbory cookies  tiež umiestňujú tretie strany na tento web. Jedná sa napríklad o inzerentov a/alebo spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií, ako napríklad Google Analytics a Facebook.

 

Zobrazte, upravte alebo vymažte svoje údaje

Máte právo prezerať, opravovať alebo vymazať svoje osobné údaje. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou a máte právo na prenos údajov. To znamená, že nám môžete poslať žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré o vás máme. Na adresu info@green-cat.cz môžete zaslať žiadosť o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, prenos, odvolanie súhlasu alebo námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Aby sme sa uistili, že ste podali žiadosť o prístup vy, žiadame vás, aby ste spolu so žiadosťou zaslali kópiu svojho ID. Táto kópia by mala obsahovať fotografiu vášho pasu, MRZ (strojovo čitateľná zóna, pás čísel v spodnej časti pasu), číslo pasu a rodné číslo. Je to z dôvodu ochrany vášho súkromia. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr, najneskôr však do štyroch týždňov. Radi by sme vás tiež upozornili, že máte možnosť podať sťažnosť na český Úrad na ochranu osobných údajov. 

 

Ako zabezpečujeme osobné údaje

Ochranu vašich údajov berieme vážne a prijímame vhodné opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiadúcemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Pokiaľ máte pocit, že vaše údaje nie sú riadne zabezpečené alebo existujú náznaky zneužitia, kontaktujte náš zákaznícky servis alebo prostredníctvom webovej stránky info@growingpaper.cz.

Vytvorte si vlastnú tlačovinu.

Navrhnite si vlastný vizuál na rastúcom papieri.

Vytvorte si vlastnú tlačovinu.